mgr Małgorzata Górecka

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek: Pedagogika, oraz studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Jest także absolwentką studiów podyplomowych: Psychologia transportu. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach. Fundamentem jej pracy jest ciągły rozwój w aspekcie kompetencji i doświadczenia, a także indywidualne podejście […]