lek. Anna Gołda

lek. Anna Gołda – specjalista endokrynologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego UniwersytetuMedycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Starszy asystent w OddzialeEndokrynologicznym z Zakładem Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, European Network for the Study of AdrenalTumors (ENSAT). Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Stale podnosiswoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach, […]