Centrum
Medyczne

Kinezyterapia Lublin

Kinezyterapia Lublin

Czym jest Kinezyterapia?

Kinezyterapia, znana również jako leczenie ruchem, to metoda terapeutyczna wykorzystująca ćwiczenia fizyczne w celu poprawy funkcjonowania aparatu ruchu. Dzięki niej pacjenci mogą skutecznie wracać do zdrowia po urazach, operacjach czy chorobach przewlekłych. Jest to kluczowy element w procesie rehabilitacji wielu schorzeń i urazów, a także eliminacji wszelkiego rodzaju dysfunkcji ruchowych. Jej głównym celem jest przywrócenie pacjentowi jak największej samodzielności i komfortu życia poprzez usprawnianie ruchowe. Jest także elementem przygotowującym aparat ruchu do operacji, dzięki któremu powrót do aktywności i sprawności przebiega szybciej.

Na czym polega Kinezyterapia?

Kinezyterapia opiera się na serii ćwiczeń, które są dostosowane do stanu zdrowia, wieku oraz potrzeb i możliwości pacjenta. Ćwiczenia te mogą być wykonywane zarówno aktywnie przez pacjenta, jak i biernie z pomocą fizjoterapeuty.

Kinezyterapia w naszym Centrum Medycznym MG Medical

Kinezyterapia – metody i rodzaje:

Kinezyterapia miejscowa skupia się na konkretnych obszarach ciała.

W jej ramach wyróżniamy:

 • Ćwiczenia bierne – są to ćwiczenia, które pacjent wykonuje bez aktywnego udziału, a ruch jest zapewniany przez fizjoterapeutę lub specjalistyczne przyrządy rehabilitacyjne, takie jak szyny CPM. Stosuje się je głównie w przypadku osób z niedowładami czy porażeniami.
 • Ćwiczenia czynne – samodzielne wykonywanie ruchów przez pacjenta, kontrolując napięcie mięśniowe. Zaliczamy do nich ćwiczenia czynne wolne, w odciążeniu i ćwiczenia z oporem.
 • Ćwiczenia czynno-bierne – łączą elementy ćwiczeń biernych i czynnych, stosowane są m.in. przy nadmiernym napięciu mięśni.
 • Ćwiczenia synergistyczne, ćwiczenia samowspomagane, redresyjne, a także ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne – to dodatkowe metody, które mają na celu wsparcie leczenia i poprawę jakości życia pacjenta.

Z kolei kinezyterapia ogólna skupia się na poprawie ogólnej kondycji pacjenta. W jej ramach stosuje się:

 • Ćwiczenia ogólnokondycyjne – mają na celu podniesienie wydolności organizmu. 
 • Ćwiczenia w wodzie – wykorzystują opór wody do wzmacniania mięśni, działając także odciążająco na stawy.
 • Ćwiczenia gimnastyki porannej – to zestaw ćwiczeń wykonywanych na początek dnia, mających na celu rozruszanie ciała.

Kinezyterapia cele i korzyści:

 • Usunięcie niesprawności fizycznej: Kinezyterapia dąży do maksymalnego usunięcia wszelkich niesprawności fizycznych pacjenta, które mogą wynikać z urazów, chorób czy innych schorzeń.
 • Przygotowanie do dalszej rehabilitacji: Poza aspektami fizycznymi, kinezyterapia ma na celu przygotowanie pacjenta do dalszych etapów rehabilitacji.
 • Poprawa funkcji aparatu ruchu: Ćwiczenia mają na celu bezpośrednią poprawę funkcjonowania narządu zmienionego chorobowo, co przekłada się na lepszą mobilność i jakość życia pacjenta.
 • Wzmacnianie mięśni: Dzięki różnym technikom ćwiczeń, takim jak ćwiczenia izometryczne czy ćwiczenia czynne, kinezyterapia pomaga w wzmacnianiu osłabionych mięśni.
 • Poprawa oddechu: Ćwiczenia oddechowe są kluczowym elementem kinezyterapii, zwłaszcza dla osób z problemami płucnymi. Pomagają one w poprawie wydolności oddechowej.
 • Przygotowanie do porodu: Kinezyterapia jest również stosowana w okresie ciąży jako forma przygotowania do porodu.
 • Leczenie po zabiegach operacyjnych: Po różnego rodzaju operacjach, kinezyterapia pomaga pacjentom wrócić do pełnej sprawności.
 • Wsparcie w leczeniu chorób systemowych: Kinezyterapia jest niezbędna w procesie rekonwalescencji po poważnych schorzeniach, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Jest także elementarną częścią leczenia chorób przewlekłych, takich jak np. astma, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie kinezyterapii. Dbamy o to, by każdy pacjent czuł się komfortowo i bezpiecznie, oferując kompleksową opiekę na najwyższym poziomie. Jeśli masz pytania lub chcesz umówić się na wizytę, skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej oraz do rejestracji online, dostępnej na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

Skip to content